Priser

AF KONSULTER

Vad kostar redovisning?

Vi anser att kostnaden ska vara förutsägbar!
Därför arbetar vi med fastprismodeller inom både redovisning och lön

Redovisning Bastjänst ingår det som du behöver i din löpande verksamhet till ett transparent fastpris

Small

899 sek / månad
  • 0 till 25 verifikationer
  • Fastpris

Medium

1699 sek / månad
  • 26 till 50 verifikationer
  • Fastpris

Large

2499 sek / månad
  • 51 till 75 verifikationer
  • Fastpris

Extra large

3199 sek / månad
  • 76 till 100 verifikationer
  • Fastpris

anpassad

Offert sek / månad
  • Över 100 verifikationer
  • Fastpris

Detta ingår i Redovisning Bastjänst

Support

AF Konsulter är tillgängliga för support över telefon och e-post

Fastpris

I Redovisning Bastjänst ingår det du behöver.

1 lön per månad

Löneadministration för en (1) anställd per månad.

Ordning och reda

AF Konsulter håller ordning åt dig så att du kan fokusera på din verksamhet.

Löpande redovisning

I det löpande arbetet inräknas hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor samt kvitton och övriga underlag. Månatliga avstämningar, periodiseringar samt hantering av anläggnings- och inventarieregister.

Skatt- och momsdeklarationer

Löpande skatt- och avgiftshantering, samt deklaration av mervärdesskatt (moms) och arbetsgivardeklarationer.

Detta ingår i Redovisning Bastjänst

Support

AF Konsulter är tillgängliga för support över telefon och e-post

Fastpris

I Redovisning Bastjänst ingår det du behöver.

Löpande redovisning

I det löpande arbetet inräknas hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor samt kvitton och övriga underlag. Månatliga avstämningar, periodiseringar samt hantering av anläggnings- och inventarieregister.

Skatt- och momsdeklarationer

Löpande skatt- och avgiftshantering, samt deklaration av mervärdesskatt (moms) och arbetsgivardeklarationer.

Ordning och reda

AF Konsulter håller ordning åt dig så att du kan fokusera på din verksamhet.

1 lön per månad

Löneadministration för en (1) anställd per månad.

Vill du veta mer vilket företagsform som passar dig?

Kontakta oss så går vi genom det tillsammans.

Kontakta oss för att få en offert