Personlig redovisningskonsult

BOKFÖRING

AF KONSULTER

Vi hjälper dig med

Vi upprätthåller den löpande bokföringen åt våra kunder, allt enligt gällande lagar och normer. Som företagare är du skyldig enligt lag att bokföra alla affärshändelser som sker i ett företag. Allt från mindre personalkostnader till miljonbelopp som betalas in från företagets kund, ska bokföras. Den löpande bokföringen innefattar alla affärshändelser som sker under ett räkenskapsår.

Vi erbjuder:

 • Löpande redovisning
 • Löneadministration
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Betalfiler
 • Fakturapåminnelser
 • Fakturering

Vill du ha Sveriges bästa bokföring till marknadens lägsta pris?

Vi på AF Konsulter gör att du slipper alla problem och kan känna dig trygg med din bokföring och allt som berör din ekonomi.

Kontakta oss för att få en offert

Slipp krånglig bokföring

Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om du inte har full koll på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta till och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som påföljd. Som kund hos oss kan du släppa allt som har med ekonomi att göra och veta att du är i trygga händer.
Du är långt ifrån ensam och vi kan glädja dig med att som kund hos oss har du sett din sista deklaration.

Moms & arbetsgivardeklaration

AF KONSULTER

Deklarationer

Om ni ger oss fullmakt som deklarationsombud hos Skatteverket kan vi hålla löpande kontroll över företagets skattekonto samt upprätta moms- och arbetsgivardeklarationer elektroniskt.
Att rapportera till Skatteverket hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla måste göra kontinuerligt. Många tycker att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom momsdeklarationer, källskatt och sociala avgifter ofta ska skickas in med olika frekvens. Och så var det det där med preliminärskatt och rådande saldo på skattekontot, men lugn, vi fixar allt!

Vi erbjuder:

 • Skattedeklarationer
 • Rapportering till Skatteverket
 • Momsdeklarationer
 • Personalens källskatt och sociala avgifter
 • Inkomstdeklaration bolag
 • K10

Vill du slippa deklarera?

Då föreslår vi ett förutsättningslöst möte där du får träffa en redovisningskonsult och höra mer om våra digitala och flexibla lösningar.

Arbetsgivardeklaration

Alla företag i Sverige måste betala in en arbetsgivaravgift varje gång de betalar ut en lön. Arbetsgivaravgiften beräknas utifrån den anställdas bruttolön och betalas in samtidigt som skatten. Hur stor arbetsgivaravgiften är varierar bland annat på hur gammal löntagaren är. Följande avgift gäller från och med 1 juni 2016:

 • Normal – de allra flesta anställda: 31,42%
 • Pensionär – de som fyllt 65 år vid årets ingång: 16,36%
 • Äldre – personer födda år 1937 eller tidigare: 6,15%

Det är alltså betydligt billigare att anställa äldre och pensionärer.

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalas från och med den 1 januari 2016 en särskild löneskatt på 6,15%. Det finns även undantag från arbetsgivaravgifter för unga och första anställd i aktiebolag, och det kan du läsa mer om på Skatteverkets sida.

Vilka rör Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Företag inom branscher som restaurang, tvätteri, frisör samt byggföretag som har SNI-kod 41 och som har 16 eller fler anställda behöver upprätta arbetsgivardeklaration på individnivå, alla andra företag som är registrerade som arbetsgivare börjar tillämpa reglerna från och med 1 januari 2019. Företagets omsättning är därmed ingen bedömningskrav för AGI. När företaget beräknar hur många anställda de har ingår även tjänstlediga, tillfälligt anställda och företagsledare. Företag som omfattas av reglerna ska fortsätta att lämna uppgifter per betalningsmottagare även om antalet eller någon av de andra förutsättningarna skulle ändras.

Vad betyder Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Tidigare redovisade företagen arbetsgivaravgifterna för alla anställda tillsammans, för att få en bättre översyn hur fördelningen ser ut har Skatteverket beslutat att företag i framtiden ska redovisa arbetsgivardeklarationer för varje individ. Uppgifterna som lämnas avser ersättning för arbete per betalningsmottagare, underlag för arbetsgivaravgifter samt gjorda skatteavdrag på individnivå i arbetsgivardeklarationen, AGI. Redovisning i AGI ska göras för alla företagets anställda, även om de inte finns med i företagets personalliggare, det vill säga även för timanställda och korttidsanställda.