Ett dedikerat proffs på löner

Starta företag

AF KONSULTER

Starta företag

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Det finns olika företagsformer som fungerar på olika sätt.

Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera. Oavsett vilken företagsform du väljer ska du ansöka om F-skatt.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är normalt sett begränsat till aktiekapitalet. Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter.

Handelsbolag och Kommanditbolag

Ett handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Det finns inte något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Vill du veta mer vilket företagsform som passar dig?

Kontakta oss så går vi genom det tillsammans.

Kontakta oss för att få en offert