Årsavslut; allt inom och bokslut årsredovisning

BOKSLUT

AF KONSULTER

Vad vi kan hjälpa dig

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi bokslut med den dokumentation som krävs. Vi upprättar alltid bokslutsbilagor samt övrigt bokslutsmaterial enligt gällande normer och regler. Vi upprättar årsredovisning i de fall detta krävs.

Vi erbjuder:

  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner

Ska vi fixa ditt bokslut?

Som löpande kund hos AF Konsulter är du i trygga händer, så tveka inte att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för att få en offert

Vad är ett bokslut?

 

Bokslutet är avslutningen för räkenskapsåret som gått och innefattar den löpande bokföringen, den kontrolleras och justeras för att ge en rättvis bild av bolagets gångna räkenskapsår. Alla verksamheter som är registrerade som aktiebolag är enligt lag skyldiga att skicka in en årsredovisning till bolagsverket. Vi på AF Konsulter sätter oss självklart ner med dig och går igenom räkenskapsåret noggrant och ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och tillstånd. När arbetet är avklarat ser vi också till att skicka in all rapportering till skatteverket, vi gör hela processen enkel och bekväm för dig!

Eftersom att vi arbetar tätt med dig under årets gång kommer vi vid detta slutskede redan ha en god bild av räkenskapsåret. Men det kan finnas viktiga frågor som dyker upp inför bokslutet som berör kostnader, skatter, utdelning m.m. som kan vara knepiga att hantera. Vi på AF Konsulter hjälper till med det också och ger dig all rådgivning som behövs.